Hafan>Newyddion> Pennawd yr erthygl Newyddion

Erbyn hyn gallwch archebu cyfieithwyr ar y pryd neu gyflwyno ffeiliau i'w cyfieithu ar unwaith gyda thebigword

02/24/2021

Mae archebu cyfieithydd ar y pryd yn gyflym, syml ac effeithiol trwy'r porth gwasanaethau iaith penodedig hwn gyda'r Weinyddiaeth Gyfiawnder.

Gan eich bod yn gallu gwneud archebion trwy'r system hon erbyn hyn, mae thebigword wedi darparu rhywfaint o gyngor ac awgrymiadau ynghylch arfer orau ichi wneud y mwyaf o archebu cyfieithydd ar y pryd wyneb yn wyneb.

Archebwch yn gynnar – Ceisiwch roi digon o rybudd o'ch archeb. Er cyfarwyddyd, ystyrir bod 24-48 o oriau yn rhybudd byr.

Archebwch ar-lein– Arbedwch amser trwy archebu cyfieithydd ar y pryd trwy borth gwasanaethau iaith penodedig Y Weinyddiaeth Gyfiawnder sydd ar gael 24/7.

Darparwch fanylion– Rhowch wybod inni sut i gysylltu â chi a disgrifiwch natur yr apwyntiad fel y byddwch yn cael yn union yr hyn sydd arnoch ei angen.

Byddwch yn barod– Darparwch rywle i'r cyfieithydd ar y pryd aros i ffwrdd o'r person byddant yn cyfieithu ar eu cyfer a rhoi sesiwn briffio iddynt ar yr hyn a ddisgwylir.

Cadwch reolaeth– Dywedwch wrth y cyfieithydd ar y pryd a'r person cyfyngedig ei Saesneg ble i eistedd a rheolwch yr hyn sy'n digwydd.

Siaradwch yn glir– Trefnwch ei fod yn rhwydd i'r cyfieithydd ar y pryd ac osgowch jargon. Siaradwch yn uniongyrchol â'r person cyfyngedig ei Saesneg.

Parchwch ddiwylliant– Byddwch yn ymwybodol y gallai'r cyfieithydd ar y pryd neu'r person cyfyngedig ei Saesneg ymddwyn yn wahanol neu gael disgwyliadau gwahanol oherwydd gwahaniaethau diwylliannol.

Rheolwch amser– Cadwch o fewn amser eich archeb oherwydd efallai y bydd angen y cyfieithydd ar y pryd rywle arall.

Rhowch rybudd am newidiadau inni– Os bydd y sefyllfa'n newid, rhowch wybod inni ar unwaith trwy'r porth, e-bost neu ffoniwch y Ddesg Gymorth ar 03333 445 701.

Mae'r broses archebu'n syml a gwnewch yn siwr eich bod yn llenwi'r holl feysydd perthnasol, gan gynnwys: manylion cyswllt llawn a lleoliad, dyddiad yr apwyntiad, amseroedd cychwyn a gorffen - ychwanegwch amser ychwanegol i'r archeb os ydych yn disgwyl oedi; rhowch wybod inni am yr iaith mae arnoch angen cymorth â hi; a rhowch gymaint o fanylion â phosibl ynghylch natur yr apwyntiad a chynhwyswch unrhyw gyfarwyddiadau arbennig.

Wedi i gyfieithydd ar y pryd gael ei bennu, byddwch yn derbyn cadarnhad o'r archeb ac/neu daflen amser cyn yr apwyntiad. Os na fyddwch yn derbyn hwn neu os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, cysylltwch â'r Ddesg Gymorth ar unwaith ar03333 445 701

Yn ôl atNewyddion