Hafan> Adborth a Chwynion

Adborth a Chwynion

Defnyddiwch yr adran hon i rannu'ch profiadau ynghylch cyrchu Gwasanaethau Iaith Y Weinyddiaeth Gyfiawnder. Rhowch wybod inni am unrhyw broblemau rydych yn eu cael, ffyrdd rydych yn ystyried y gellid gwella'r gwasanaetth ac amlygu'r rhai hynny sydd wedi darparu gwasanaeth gwych.

Pam bod eich adborth yn bwysig.

Mae thebigword yn ymrwymedig i arloesi a gwasanaeth eithriadol i gwsmeriaid. Mae'ch adborth yn bwysig inni gan ei fod yn caniatáu inni helpu i lunio a gwella'r gwasanaeth sydd arnoch ei angen tra'n atal unrhyw broblemau yn y dyfodol. Hefyd mae'n sicrhau y gallwn ni ddatrys unrhyw broblemau'n gyflym.

Sut i roi adborth inni

Gallwch gyflwyno unrhyw adborth neu gwynion trwy gysylltu â Desg Gymorth thebigword yn uniongyrchol ar03333 445 701neu e-bostiomoj@thebigword.com.