Hafan>Newyddion> Pennawd yr Erthygl Newyddion

Nawr gallwch archebu dehonglwyr neu gyflwyno ffeiliau i'w cyfieithu ar unwaith gyda thebigword

09/27/2016

Erbyn hyn mae porth Y Weinyddiaeth Gyfiawnder ar gyfer gwasanaethau iaith yn fyw ac nawr gallwch archebu cyfieithwyr ar y pryd, cyflwyno ffeiliau i'w cyfieithu neu eu trawsgrifio neu ganfod sut i gael cymorth iaith ar unwaith gyda Dehongli ar y Ffôn.

Mae'r porth wedi'i greu ar gyfer staff Y Weinyddiaeth Gyfiwnder gan ein darparwr gwasanaethau iaith thebigword a bydd yn rhoi mynediad ichi i systemau deallus sy'n caniatáu ichi gyrchu cymorth iaith ar unwaith.

Dylech fod wedi derbyn e-bost gan thebigword yn darparu'ch manylion mewngofnodi ar gyfer y system. Os nad oes gennych fanylion mewngofnodi, cysylltwch â Desg Gymorth thebigword ar 03333 445 701.

Nawr gellir gwneud archebion trwy'r system hon, ond byddwch yn ymwybodol y dylid defnyddio hon dim ond ar gyfer archebion sy'n digwydd wedi Hydref 31, 2016 gan mai dyma'r dyddiad y bydd thebigword yn cymryd y contract drosodd i ddarparu ein gwasanaethau iaith.

Cynhwysir dwy system awtomatig yn y porth sy'n eich galluogi i archebu cyfieithwyr ar y pryd yn gyflym ac yn syml neu gyflwyno ffeiliau heb ymdrech i'w cyfieithu neu eu trawsgrifio. Y systemau hyn yw system reoli cyfieithu ar y pryd thebigword’s, IMS Direct, a'r system reoli cyfieithu a thrawsgrifio, TMS Gateway.

Mae'r systemau hyn yn hawdd eu ddefnyddio ac yn caniatáu ichi gyrchu'r gwasanaethau iaith sydd arnoch eu hangen o fewn ychydig o gamau syml. Yna, fel mater o drefn, byddant yn dod o hyd i'r ieithyddion arbenigol sydd arnoch eu hangen a darparu diweddariadau allweddol.

Mae IMS Diect yn gyflym, syml ac ar gael 24/7 i wneud archebion am cyfieithwyr ar y pryd neu i gyrchu adroddiadau ar dueddiadau a gwariant. Mae'n blatfform diogel, yn amddiffyn eich holl fanylion, ac yn cynnig gwelededd a rheolaeth gyflawn dros eich archebion am gyfieithwyr ar y pryd. Hefyd mae'n caniatáu ichi weld yr holl archebion a gweld calendr i wirio apwyntiadau'r dyfodol.

Porth cleientiaid TMS Gateway yw'r unig ateb fydd arnoch ei angen i reoli'ch anghenion cyfieithu a thrawsgrifio yn gynhwysfawr. Dyma'ch platfform diogel, canolog i gyrchu cyfrifon, cyflwyno prosiectau cyfieithu a thrawsgrifio, cael dyfynbrisiau, tracio cynnydd, rheoli anfonebau, gweld adroddiadau, darparu adborth a derbyn a lawrlwytho prosiectau wedi'u cwblhau.

Hefyd mae'r porth hwn yn cynnwys deunyddiau hyfforddi, amrediad o adnoddau y gallwch eu lawrlwytho neu eu darllen ar-lein, y diweddariadau diweddaraf, fforymau i staff rannu barnau a thrafod syniadau a swyddogaeth gymorth fyw a fydd yn caniatáu i bobl siarad yn uniongyrchol â thîm o arbenigwyr thebigword’s.

Os oes gennych unrhyw broblemau ynghylch cyrchu'r system neu os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, cysylltwch â Desg Gymorth thebigword ar03333 445 701.

Yn ôl iNewyddion