Hafan> Gwasanaethau Iaith

Cyfieithu ar y pryd

Mae System Reoli Cyfieithu ar y pryd thebigword’s (IMS Direct) yn caniatáu ichi gysylltu ar unwaith â mwy na 3,500 o ieithyddion arbenigol ledled y wlad – gan eich galluogi i gael cymorth ieithyddol ar unwaith ar y ffôn, trwy fideo neu ichi archebu ieithydd ar gyfer gorchwyl cyfieithu ar y pryd wyneb yn wyneb.

Yn gyflym, syml ac yn arloesol iawn, mae'r system yn caniatáu ichi gyfathrebu mewn unrhyw iaith trwy gyffwrdd â botwm.

Defnyddiwch IMS Direct i gysylltu â chyfieithydd ar y pryd ar y ffôn mewn unrhyw iaith o fewn 30 eiliad neu i archebu cyfieithydd ar y pryd i fynychu cyfarfod neu wrandawiad fel y gallant ddarparu cymorth iaith wyneb yn wyneb.

Cliciwch ymai gael gwybodaeth bellach ar ddefnyddio IMS Direct

Cyfieithiad

Cyflwynwch eich ffeiliau i'w cyfieithu neu eu trawsgrifio trwy System Reoli Cyfieithu ar y pryd arloesol a sythweledol thebigword’s (TMS Gateway) 24/7/365.

Trwy ddefnyddio TMS Gateway gallwch lanlwytho testun neu ffeiliau sain ar unwaith i'w cyfieithu neu eu trawsgrifio ac yna eu dilyn mewn amser real. Hefyd mae TMS Gateway yn cynnwys cof cyfieithu unigryw gyda therminoleg allweddol sy'n benodol i'ch adran neu wasanaeth o dan y Weinyddiaeth Gyfiawnder

Hefyd gallwch ddefnyddio TMS Gateway i adolygu'r ffeil wedi'i chyfieithu cyn i'r ddogfen derfynol, gywir iawn gael ei hanfon yn ôl ichi.

Cliciwch ymai gael gwybodaeth bellach ar ddefnyddio TMS Gateway

Hyfforddiant
a Chanllawiau

Mae systemau arloesol gwasanaethau iaith a rheoli thebigword’s yn syml i'w defnyddio ond gallwch gyrchu amrediad o ganllawiau fideos hyfforddi byr a chyflwyniadau defnyddiol ‘How To’ yn yr adran hon os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth.

Gellir lawrlwytho a chadw'r canllawiau hyn i'w defnyddio nes ymlaen os oes angen.

Dogfennau

Amrediad o ganllawiau syml a hygyrch i'ch helpu i ddefnyddio'r gwasanaethau a systemau iaith yn effeithiol.

Fideos

Cyfres o ffilmiau byr i'ch helpu i ddeall yn gyflym yr hyn sydd ar gael a sut i gyrchu gwasanaethau allweddol.

Cyflwyniadau

Nifer o gyflwyniadau y gellir eu defnyddio yn y gweithle neu'n unigol i helpu defnyddwyr allweddol i ddefnyddio'r amrediad o wasanaethau iaith.